relatietherapie

Relatietherapie? Relatiecoaching?

Relatietherapie ook wel relatiecoaching genoemd richt zich op het weer vlot trekken van een vastlopende relatie. Het gesprekstraject is geen garantie voor het voortbestaan van je relatie. Het versnelt alleen het proces waar je beiden in zit en maakt het constructief, zelfs wanneer dit uitmondt op een scheiding. Meestal starten partners pas met het zoeken van een coach als wanneer het contact zo moeilijk is geworden dat er geen uitweg meer lijkt te bestaan. In 80 % van de gevallen blijkt er via therapie herstel van de liefdesband mogelijk en komen partners er sterker uit samen. Ik gebruik hierbij de EFT-methode (Emotionally Focussed Therapy). Het is op dit moment in Nederland de gouden standaard voor behandeling van relatieproblematiek.

Foto: samen op de bank bij Marcel

Wanneer nodig?

Klachten kunnen beginnen  doordat er sprake is van vreemdgaan, een andere minnaar in het spel is of dat de relatie aan het doodbloeden lijkt te zijn. De intieme seksualiteit is verdwenen en er geen perspectief meer is. Vaak heeft een van de twee zich erg teruggetrokken en de ander trekt het ook niet meer. De communicatie loopt telkens vast door ruzie of door weglopen. Onzekerheid over werk, familie, scheiding en een huis kunnen ook nog eens veel druk op een relatie leggen.

Een conflict kan zo escaleren dat praten niet meer gaat. Beiden voelen zich onbegrepen en machteloos, er ontstaat een impasse. De belangen die in de nog gezonde verstandhouding over en weer speelden, verharden nu tot eenzijdige standpunten. De sfeer en het vertrouwen in elkaar is zo goed als kapot. Beiden zien geen uitweg uit de impasse.
Foto: Marcel met clienten Foto: in therapieFoto: voor het raam

Wat kan ik betekenen voor jullie beiden?

Ik werk met jullie aan datgene wat jullie veranderd willen zien in de communicatie, de gezamenlijke activiteiten en de balans qua intimiteit en seksualiteit zowel in als  buiten de relatie. Eerst moeten conflicten beheersbaar worden, daarna komt de rest.

Spanningen komen vaak voor wanneer partners zich in verschillende (relatie)ontwikkelingsfasen bevinden. Lees hierover in mijn artikel in het Squeeze meinummer 2006 . pag 1 en 2.

Omgang en contact met elkaar

Ik zal me vooral richten op jullie omgang en contact met elkaar. Daarom zal ik jullie ook niet steeds individueel aanspreken maar vooral jullie samen. We gaan met elkaar het onderlinge contact onder de loep nemen waarbij ook het non-verbale aandacht krijgt; hoe je beiden geraakt kunt worden door de ander, negatief maar ook positief. Regelmatig zal ik je uitnodigen het onderling contact te onderzoeken in gezamenlijke (huiswerk)oefeningen.

Ik zorg dat jullie met elkaar weer in staat zijn om zelf liefdevol contact en een effectieve communicatie te gaan onderhouden. En ik help om verdere problemen op te lossen; op zo’n manier  dat ieders belang tot zijn recht komt. Jullie luisteren daarbij naar elkaar en dragen zelf de ideeën aan. Vaak rollen daar acceptabele oplossingen uit. Bij onoplosbare thema’s is de centrale vraag: hoe is dit leefbaar te maken voor beiden?

In een aangename sfeer nodig ik je uit te kijken waarom je steeds zo reageert als je reageert. Vaak zitten hier ideeën en communicatiepatronen achter in die je van huis uit hebt meegekregen. In je huidige hechtingsrelatie herhaal je de hechtingsthema’s uit de relatie met je ouders. De goede maar onbedoeld ook de verkeerde. Hier gaan we ook naar op zoek, naar wat je elkaar te geven hebt naast het oplossen van praktische problemen.

In die zin ga ik echt commitment aan, als beiden zover zijn om de relatie te willen verbeteren. Tot dat punt help ik beiden een keuze daarin te maken. Vaak speelt er ook nog oud zeer dat uit de weg geruimd moet worden bijvoorbeeld rondom vreemdgaan. Dit gebeurt volgens een bepaald stappenplan in de gesprekken.

Vragen bij homorelaties

Mijn ervaring is dat mannenstellen vaak te lang wachten om coaching te vragen bij hun relatie. Als man leer je dat je het  al vroeg zelf moet doen, maar voor homorelaties is dit niet zo gemakkelijk. Er zijn immers weinig rolmodellen zichtbaar. Wacht daarom niet te lang, en mail of bel me gerust voor een nader kennismakingsgesprek. Je hoeft uiteraard niet gelijk te besluiten om meer consulten te nemen,  dat kun je op een rustig moment doen na het eerste gesprek. Zo kun je goed overwegen of het contact met mij goed voelt en je graag verder wilt gaan, of toch liever iets anders gaat proberen.

De relatie uitdagend houden

Twee mannen hebben gezamenlijke projecten nodig om de relatie uitdagend te houden. Dat kan ook een relatiecoachingstraject zijn. Mediation is meer geschikt om belangengeschillen te slechten bijvoorbeeld rondom een scheiding. Relatietherapie is vooral bedoeld om de relatie te proberen te herstellen.

Klik hier voor een kennismakingsgesprek