tarieven

Tarieven

Op deze pagina informatie over kosten. Voor vergoedingsmogelijkheden voor relatietherapie, psychotherapie en coaching kijk daarvoor bij het kopje ‘verzekering’.

Foto: Marcel HoltslagFoto: in therapieFoto: Marcel

Relatiecoaching

Kosten per sessie: 95 euro. Duur: een uur en een kwartier tot anderhalf uur. Afspraken in de avonduren (na 17.00 uur) zijn ook mogelijk. Dan geldt een toeslag van € 25,=. Bij een onder-modaal inkomen (€ 34.000 bruto p.j.) van beiden zijn lagere tarieven mogelijk.

Relatietherapie wordt niet vergoed door zorgverzekeraars. Wel is de beroepscode van de NVPMT (Nederlandse Vereniging van Psycho Motore Therapie) van toepassing op mijn dienstverlening. Hiervoor bestaat vergoeding bij een uitgebreide polis. Zie ook ‘verzekering’.

De eerste twee intakegesprekken zijn een kennismaking en intake. Daarna kunnen we een therapietraject starten. Gemiddeld duurt deze 12 sessies. Ook kan een verwijzing geïndiceerd zijn voor bijvoorbeeld individuele therapie. Op de factuur kan desgewenst alleen coaching worden vermeld. Facturen kunnen desgewenst gescheiden verzonden worden en door beiden apart betaald worden. In verband met privacy wordt ’gay’ of ‘relatie’ degewenst niet vermeld maar slechts alleen ’coaching’.

Psychotherapie

80 euro per sessie van een uur. Afhankelijk van financiële draagkracht gelden bij een onder-modaal inkomen lagere tarieven tot minimaal 55 euro per sessie. Een sessie duurt meestal een uur. De eerste sessie is een kennismaking en intake- c.q. verwijzingssessie. Deze wordt meestal gevolgd door een sessie gericht op intake van 1 uur. Factuur per 5 werksessies + intakesessie.

Zie kopje ‘Verzekering’ voor vergoedingsmogelijkheden. Wel zul je altijd zelf eerst de factuur moeten betalen die daarna bij de zorgverzekeraar kan worden ingediend, indien je een uitgebreide polis hebt.

Coaching kosten

coaching: euro 80

Meestal kan uw werkgever uw coachingskosten vergoeden dan wel er subsidie op verkrijgen. Hier kan ik u ook over informeren. De kosten zijn desgewenst fiscaal aftrekbaar onder beroepskosten; en soms ook als opleidingskosten.

 

Klik hier voor een kennismakingsgesprek