tarieven

Tarieven

Op deze pagina informatie over kosten. Voor vergoedingsmogelijkheden voor relatietherapie, psychotherapie en coaching kijk daarvoor bij het kopje ‘verzekering’.

Foto: Marcel HoltslagFoto: in therapieFoto: Marcel

Relatiecoaching

Kosten per sessie: 150 euro. Duur: een uur en een kwartier tot anderhalf uur. Afspraken in de avonduren op dinsdag of donderdag na 17.00 uur mogelijk tegen 25 euro extra tot 22 uur. Bij een onder-modaal inkomen (€ 34.000 bruto p.j.) van beiden zijn in de meeste gevallen op aanvraag lagere tarieven mogelijk.

Relatietherapie wordt niet vergoed door zorgverzekeraars. Wel is de beroepscode van de NVPMT (Nederlandse Vereniging van Psycho Motore Therapie) van toepassing op mijn dienstverlening w.o. relatietherapie. Hiervoor bestaat vergoeding bij een uitgebreide polis. Zie ook ‘verzekering’.

De eerste twee intakegesprekken zijn een kennismaking en intake. Daarna kunnen we een therapietraject starten. Gemiddeld duurt deze 12 sessies. Ook kan een verwijzing geïndiceerd zijn voor bijvoorbeeld individuele therapie. Op elke sessie is hetzelfde tarief van toepassing (ook de eerste).

Op de factuur kan desgewenst alleen coaching worden vermeld. Facturen kunnen desgewenst gescheiden verzonden worden en door beiden apart betaald worden. In verband met privacy wordt ’gay’ of ‘relatie’ degewenst niet vermeld maar slechts alleen ’coaching’.

Psychotherapie

Kosten: 85 euro per sessie van een uur. Voor de avonduren geldt een toeslag van 25 euro per uur. Afhankelijk van financiële draagkracht is bij een onder-modaal inkomen een lager tarief bespreekbaar tot minimaal 60 euro per sessie. Een sessie duurt een uur.

De eerste sessie is een kennismaking en intake- c.q. verwijzingssessie. Deze wordt meestal gevolgd door een sessie gericht op een verdere intake van 1 uur. Factuur volgt na 5 werksessies + de intakesessies.

Zie kopje ‘Verzekering’ voor vergoedingsmogelijkheden. Wel zul je altijd zelf eerst de factuur moeten betalen die daarna bij de zorgverzekeraar kan worden ingediend, indien je een uitgebreide polis hebt.

Coaching kosten

coaching: euro 100

Meestal kan uw werkgever uw coachingskosten vergoeden dan wel er subsidie op verkrijgen. Hier kan ik u ook over informeren. De kosten zijn desgewenst fiscaal aftrekbaar onder beroepskosten; en soms ook als opleidingskosten.

Annuleringskosten

Annuleren zonder kosten is mogelijk tot 2 werkdagen voorafgaand aan de afspraak (48 werkuren). Daarna wordt in principe 100 % in rekening gebracht (ongeacht de reden van afzegging).

Klik hier voor een kennismakingsgesprek