verzekering en privacy

 

Vergoeding door zorgverzekeraar

Indien je de sessies zelf betaalt, dan is deze informatie niet op je van toepassing. Indien je een uitgebreide zorgverzekeringspolis hebt,  kom je mogelijk in aanmerking voor vergoeding van de sessies. Vraag dan je verzekeringsmaatschappij of je in aanmerking komt voor vergoeding voor een psychomotorisch therapeut die aangesloten is bij de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen) en doe navraag over de hoogte van deze vergoeding. De codekwalificatie van de F.V.B. is: 9000. Soms wordt er gevraagd naar de AGB-code.  Mijn persoonlijke agb code 90101901. Vestigingscode is:90061416.

Bij uitgebreid polissen geldt een vergoeding met een maximum tussen de €200 en €600,= per jaar. De ziektekostenverzekeraar moet dan therapie door therapeuten die aangesloten zijn bij de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen) vergoeden. Ik ben van oorsprong psychomotorisch therapeut. Daar moet je dan naar vragen, of sessies door een vrijgevestigde psychomotorisch therapeut gedekt zijn in je polis. De beroepscode van de NVPMT (Nederlandse Vereniging van Psycho-Motore Therapie) is van toepassing op mijn dienstverlening. Deze vereniging is aangesloten bij de FVB.

Neem dan s.v.p. bij de eerste afspraak mee:

 • de naam van uw zorgverzekeringsmaatschappij
 • de naam van uw verzekeringspolis inclusief de naamgeving van uw aanvullende verzekering in die je die hebt.
 • het polisnummer en je verzekeringspas incl. geboorte datum

Deze gegevens zet ik dan in de factuur aan je, waarmee je naar je zorgverzekering kunt gaan voor de geldende vergoedingen.

Klik hier voor een kennismakingsgesprek 

Privacy

Voor een goede behandeling is het uiteraard noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over onze sessies, je (relatie)toestand en gegevens van ingevulde vragenlijsten en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, pas na je expliciete schriftelijke toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij een andere behandelaar van je of bij je huisarts.

Ik doe zeer mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer, dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens; deze niet digitaal maar in  schriftelijk in een hand geschreven dossier vastleg; dat ik er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens en alleen je emailadres en emails digitaal opsla.

Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) vanuit de NVPMT. De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
 • Je emailadres voor informatie over andere activiteiten vanuit de praktijk als bijvoorbeeld een Nieuwsbrief of aankondiging van een HoldmeTight- workshop.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. Deze verwijder ik desgewenst eerder, en wel binnen drie maanden nadat je hiervoor dan een schriftelijk verzoek hebt gedaan.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die je ontvangt staan, indien door je gewenst, de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren. Er worden uiteraard geen gegevens verstrekt over seksuele voorkeur o.i.d.; ook niet in mijn logo, enveloppen en briefpapier. Wel:

 • Je naam, adres en woonplaats
 • Je geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘PMT’ (Psycho Motorische Therapie), ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc.
 • De kosten van het consult